Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp năm học 2019 - 2020

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở GD – ĐT Quảng Ninh;

- Căn cứ khung phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL), giáo dục hướng nghiệp (GDHN) của Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường năm học 2019-2020.

Trường THPT Đông Thành xây dựng kế hoạch hoạt động GGNGLL và GDHN năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Hoạt động GDNGLL và hoạt động GDHN là các bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường trung học phổ thông. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL, GDHN là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp; là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL, GDHN ở nhà trường THPT nhằm giúp học sinh:

- Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

- Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản được rèn luyện từ lớp, trên cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

- Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình và người khác; hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mỹ.

II. NỘI DUNG CHƯ­ƠNG TRÌNH HĐGDNGLL VÀ GDHN

1. HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Trong năm học: 18 tiết

Trong năm học

Chủ đề hoạt động tháng 9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tìm hiểu lịch sử truyền thống nhà trường.

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình; Trường học không khói thuốc.

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; Pháp luật.

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thực hiện luật an toàn giao thông.

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; Tìm hiểu lịch sử văn hóa của địa phương.

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 4

Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác

2 tiết

Chủ đề hoạt động tháng 5

Thanh niên với Bác Hồ

2 tiết

Ngoài ra, có thể lồng ghép một số nội dung giáo dục vào HĐGDNGLL như:

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, học tập cho các khối lớp trong và ngoài nhà trường.

- Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, Giáo dục phòng chống tác hại của Game online, Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội, Giáo dục bảo vệ môi trường, Giáo dục trật tự an toàn giao thông ….. 

- Hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

2. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP. ( 9 tiết/ năm)

* Khối 10

Tháng

 

Chủ đề

Gi ý nội dung hoạt động

 

Tiết

 

9

Em thích nghề gì?

Chọn nghề phù hp vi năng lc bản thân, hng thú cá nhân và nhu cu nhân lc của xã hi

1

10

Năng lc nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

-Năng lc nghnghiệp

-Truyền thống nghnghiệp gia đình vi việc chn nghề

2

11

m hiểu nghề dy học

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

3

12

Vấn đề giới trong chọn nghề

-Vn đề gii trong chọn nghề

-Liên hệ bản thân khi chn nghề

4

1

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc nông, lâm, nnghiệp

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

5

2

m hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và dưc

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

6

3

m hiểu thc tế một cơ sở sản xuất  công  nghip  hoặc  nông nghiệp

Thu thp thông tin về một số cơ sở sản xuất tại đa phương

7

4

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc xây dựng

-Bn mô tả nghề

-Liên hệ bản thân để chn nghề

8

5

Nghề ơng lai của tôi

Lập bản kế hoạch “Nghnghiệp ơng lai

9

 

* Khối 11

 

Tháng

Chủ đề

Gi ý nội dung hoạt động

Tiết

9

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc ngành giao thông vận tải và đa chất

-Tìm hiểu tng tin về một nghthuộc nnh giao tng vận tải hoặc đa chất

-Liên hệ bản thân để chn nghề

1

10

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc kinh doanh, dch v

-Tìm hiểu tng tin về một nghthuộc lĩnh vc kinh doanh, dch v

-Liên hệ bản thân để chn nghề

2

11

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc ngành năng lưng , bưu chính - viễn thông, công nghthông tin

-Tìm hiểu tng tin vmột nghthuộc nnh năng lượng , bưu chính- viễn thông, công nghệ thông tin

-Liên hệ bản thân để chn nghề

3

12

m  hiểu  một  số  nghề  thuộc lĩnh vc an ninh, quốc phòng

-Tìm hiểu tng tin về một nghthuộc lĩnh vc an ninh, quốc phòng

-Liên hệ bản thân để chn nghề

4

1

Giao lưu vi gương vưt khó, điển  hình  về  sản  xuất,  kinh doanh gii

Nội dung giao lưu : Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT?

5

2

Nghề nghip vi nhu cầu ca thị trưng lao đng

Tìm hiểu tng tin thị trưng lao động

6

3

Tôi muốn đạt ưc mơ

-Xem xét việc thc hiện bn “Kế hoạch nghề nghiệp ơng lai

-Nhng khó khăn và  thuận  li  khthc hin  bn  “Kế  hoạch  nghề nghiệp ơng lai

7

4,5

m hiểu thc tế một strưng Đi học, Cao đẳng, TCCN hoặc dạy nghề tại đa phương

Tìm hiểu yêu cầu tuyển sinh, điu kin học tập của một strưng ở đa phương, khu vc.

8,9

*Khối 12

 

Tháng

Chủ đề

Gi ý nội dung hoạt động

Tiết

9

Đnh hưng phát trin kinh tế – xã hội ca đất nưc và đa phương

-Nhu cầu lao động ca đất nưc và đa phương

-Tìm hiểu tng tin vviệc làm

1

10

Nhng điều kin đthành đạt trong nghề

Nhng điu kiện để tnh đạt trong nghề

2

11

m hiểu hthống đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề của trung ương và đa phương

Tìm hiểu tng tin hthống trưng TCCN, hệ thống trưng dạy nghề ca trung ương và đa phương

3

12

m hiểu hthống đào tạo Đại học và Cao đẳng

-Tìm hiểu hệ thng đào tạo Đi học và Cao đng

-Tìm hiểu tng tin đào tạo cần thiết cho bản thân

4

1

Tư vấn chn nghề

-Xem xét sự phù hp nghề của học sinh và đưa ra nhng li khuyên chọn ngh

-Sổ hướng nghiệp học sinh

5

2

Hưng dẫn học sinh chọn nghvà làm hồ sơ tuyển sinh

-Một số điều cơ bản trong qui chế tuyển sinh

-Làm hsơ tuyển sinh

6

3

Thanh niên lp thân, lập nghiệp

Nhng điu kiện lp thân, lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay

7

4,5

Tchc tham quan m hiểu thc tế một strưng Đi học hoặc hoạt động theo chủ đề hướng nghiệp

Tổ chc các hoạt động tham quan, trải nghiệm, giao lưu theo chủ đề hưng nghiệp

8,9

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phân công nhiệm vụ

- Đ/c Phan Tuấn Dũng: Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch chỉ đạo HĐGDNGLL và HĐGDHN, xây dựng chương trình, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các hoạt động và báo cáo với Hiệu trưởng.

- Đoàn trường: Xây dựng kế hoạch lồng ghép, tích hợp các nội dung của HĐGDNGLL- GDHN với tuyên truyền một số nội dung trọng tâm của năm học như ATGT; trường học không khói thuốc; SKSSVTN-TN; ANHĐ; Giáo dục pháp luật trong bộ môn của tổ, nhóm, triển khai cho giáo viên trong tổ, nhóm thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm: Tổ chức cho học sinh thực hiện các giờ HĐGDNGLL- GDHN tại lớp mình theo chủ đề hoạt động trong tháng và nội dung quy định trong chương trình. Quán triệt và động viên học sinh lớp mình tích cực tham gia các hoạt động GDNGLL- GDHN. Dựa vào chủ đề của tháng, GVCN soạn giáo án giảng dạy sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp mình phụ trách (giáo án được gửi về bộ phận chuyên môn ký duyệt trước khi dạy), ghi và ký sổ đầu bài. Cuối năm học nộp Giáo án để nhà trường lưu trữ.

- Bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Dự giờ các lớp theo kế hoạch; kiểm tra hồ sơ, giáo án theo định kì.

- Xây dựng kế hoạch dạy rút kinh nghiệm theo chủ đề từng tháng.

 2. Thời gian tổ chức HĐGDNGLL- GDHN

- Kế hoạch thực hiện mỗi tháng 1 tiết HĐGDHN 2 tiết HĐGDNGLL được tổ chức dạy vào buổi chiều từ 14h00 thứ 3 tuần thứ 2 hàng tháng.( Riêng khối 12 học có thể học vào thứ 7 tuần thứ 2 hàng tháng).

- Các đồng chí được phân công giảng dạy GDNGLL và GDNN chủ động xây dựng giáo án theo nội dung ở Mục II.

            + GVCN ghi và ký xác nhận bài học trong Sổ ghi đầu bài.

- Tài liệu và Giáo án các đồng chí tham khảo chỗ đ/c Thành và đ/c Tâm (NGLL) và các đồng chí ở nhóm Sinh (HN).

3. Kinh phí thực hiện

       - Các hoạt động GDNGLL tổ chức dưới cờ theo chuyên đề của các Đoàn thể; các Tổ, nhóm chuyên môn xây dự trù kinh phí để trình BGH duyệt.

       - Các hoạt động trải nghiệm, học tập ngoài Nhà trường huy động từ nguồn đóng góp, thỏa thuận của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện tham gia.

Trên đây là kế hoạch HĐGDNGLL &GDHN của Trường THPT Đông Thành năm học 2019- 2020. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; các tổ chức, đoàn thể và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Tác giả: Admin
Nguồn:Trường THPT Đông Thành Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Hôm qua : 352
Tháng 10 : 744
Năm 2022 : 126.678