Chương trình tổng kết năm học 2018-2019 tại Tuần Châu

Chương trình tổng kết năm học 2018-2019 đầy ý nghĩa của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường THPT Đông Thành tại Khu du lịch đảo Tuần Châu ngày 24/5/2019.