• Vũ Duy Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0344276659
  • Email:
   vuduydat.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0384618134
  • Email:
   vuthihoa.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Vũ Hữu Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0385687888
  • Email:
   vudatqn29@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Vượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0977663722
  • Email:
   nguyenthihongvuong.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Hoàng Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0977223310
  • Email:
   hoangthanhxuan.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Lê Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0904995652
  • Email:
   lehaiyen1388@gmail.com
 • Nguyễn Đình Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0984232552
  • Email:
   nguyendinhhung.c3hd@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0387671679
  • Email:
   nguyenhuuquyen.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Vũ Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0916505150
  • Email:
   vuminhngoc.igb@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 73
Hôm qua : 352
Tháng 10 : 742
Năm 2022 : 126.676