• Trần Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0986139993
  • Email:
   tranthithuhuong.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Lại Việt Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lí
  • Điện thoại:
   0936628517
  • Email:
   laivietanh.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Vũ Thị Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lí
  • Điện thoại:
   0357995920
  • Email:
   thanhphuongly47b@gmail.com
 • Trần Quốc Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lí
  • Điện thoại:
   0915821615
  • Email:
   tranquocxuan.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Đinh Thị Vân Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0984092157
  • Email:
   dinhthivanhuong1985@gmail.com
 • Phạm Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0902003445
  • Email:
   phamthiluyen.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên KTCN
  • Điện thoại:
   0934209055
  • Email:
   nguyenthihong.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Ngô Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0973899581
  • Email:
   ngothihai.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hoá học
  • Điện thoại:
   0989121343
  • Email:
   lethingocdung.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0974687424
  • Email:
   Nguyenthivan.c3dongthanh@quangninh.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 71
Hôm qua : 352
Tháng 10 : 740
Năm 2022 : 126.674